Edebiyat

Panel Nedir, Panelin Özellikleri

Panel Nedir? Bir konunun ve tezin karar aşamasından önce, sonuca bağlanmaksızın küçük bir topluluk karşısında sohbet havasında geçen samimi, olağan ve iletişim araçlarının kullanılması ile anlam kazanan, tartışmalar bütünlüğüne verilen addır. Panelin özellikleri ve panel başkanının görevleri için okumaya devam edin.

Panel Nedir?

Konuşmaların dinleyiciler arasında bir tartışma ve fikir alışverişi halini alması açık oturum olarak ifade edilirken; Toplum problemlerinin ve bu sorunsal alanların konuşulduğu yer panel‘dir. Panelde birbiri ardınca gelen her düşünce ve karşısındaki temel yaratıcı fikir birbiri arasında yarışmamaktadır. Burada önemli olan bir bilgiyi ele alış biçimi ve farkındalık düzeyinin etkin bir şekilde ölçülmesidir.

Başkan konuyu belirledikten sonra konuşmacıları tanıtırken; ele alınan konu hakkında bilgi sunumu yaparak konuşmacılara ardınca sıra ile soru sorarak konuşma ortamı yaratmış olacaktır. Konuşmacıların fikirlerini açıklamaları ve dinleyicilerin sonrasında düşüncelerini beyan etmesi arasında aşamalı bir düzen uyumu söz konusudur.

Gerekli bilgilerin verildikten sonraki süreçte, özenle dinleme etkinliği çerçevesinde konuşmacılar gerekli ve önemli gördükleri bilgileri not ederek daha sonra kendi düşünceleri ile harmanlayarak yeni bir fikrin doğmasına ön ayak olurlar.

Alınan notlar sonucunda karşı tarafa elbette eleştiri vardır ama tartışma yoktur. Konuşmalar içtenlikle yapılmakta, hiçbir zaman kırıcı söz ve davranışlar, yerici açıklamalar ve kendini ön plana atacak düzeydeki övücü tutumlara yer verilmemektedir. Bununla birlikte Panel,  Bilim, sanat gibi konularda uzmanların dinleyici ve katılımcıların karşısında fikir alışverişinde bulundukları, görüşlerine temel dayanak elde ettikleri, sonrasında dinleyicilerin de sürece soru sorarak aktif katıldıkları bir  toplantıdır.

Panelin Özellikleri

Panel’in özellikleri

  • Panel konuşma ve oluşum süreci genel hatları ile resmiyetten uzak, samimi ve üyelerin gerçekleştirdiği sohbet havasında geçer.
  • Panelin sonunda da dinleyiciler panel üye ve katılımcılarına soru sorma imkânı yakalayarak, soru trafiği ve yağmuru, soru çeşitliliği ile üyelere yöneltilerek paneli daha da işlev kazandırarak katılımcı grupların haz aldıkları bir tartışma meydanına dönüştürürler.
  • Panel sonunda yapılan tartışmaların kimden kime akış sağladığı çok önemlidir. Örneğin: Panel sonunda tartışma dinleyiciler arasında kendileri arasında bir tartışma meydanına dönerse ve ortam tartışmanın fitili ile alevlenirse panel artık ‘’forum’’ adını almaktadır.
  • Konuşmacıların 6 kişiyi geçmemesi tercih sebebidir.

Panel Başkanının Görevleri

  • Ele alınan konu her neyse Panel başkanı, ana hatlarını ve konunun genel seyrine dikkat çekecek anahtar ve ipuclarını ortaya koyarak panel konuşma-tartışma serüvenini başlatıcı bilgiler sunar.
  • Panel başkanı öncelikli olarak panel üyelerini dinleyicilere tanıtarak panel aşamalarını daha sistematik bir hal almasını sağlar.
  • Panel başkanı konuşmacılara rahat bir konuşma imkanı sağlayarak onların daha sağlıklı bir tartışma ortamında olmalarına ve fikir beyanında bulunmalarına fırsat tanımaktadır.
  • Panel başkanı konuşmaların seyrini, sırasını ve ana hatlarını belirleyerek tartışmanın süreç içindeki geldiği noktaya dikkat çeker; açıklanması gereken her yerde sorular sorarak panelin etkili ve kaliteli bir şekilde tartışma odaklı sunuş halini alması için çaba sarf eder.
  • Panel başkanı tartışma sırasında ve konunun yöneldiği yol bakımından sonuca doğru panelin bitişinde konuyu derleyip düzene sokmakla görevlidir.
  • Panel başkanı; Panelin sonunda forum yapılıp yapılmayacağı konusunda fikirde bulunur.

Bu sayfamızda panel nedir, panelin özellikleri ve başkanının görevleri hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık.

Ayrıca bakınız;

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu