Edebiyat

Sempozyum Nedir, Sempozyumun Özellikleri

Bu sayfamızda Sempozyum nedir, nasıl yapılır? Sempozyumun amacı, özellikleri, süresi ve konuları hakkında bilgi veriyoruz.

Sempozyum Nedir?

Sempozyum, işinde araştırmacı ve başarılı , bilgili kişi veya kişilerin bir araya gelerek bir konuya aydınlık getirebilmek adına  tartışmalı geçen toplantılardır. Bu toplantılarda konuşmacılar araştırmacı ya da bilim insanı gibi bilgili bireyler yer almaktadır. Bir konu hakkında derinlemesine tartışma havasında sohbet edilir. Bir diğer adı ile ”Bilgi Şöleni” olarak da bilinmektedir. Konuya dahil olan her konuşmacı konu hakkındaki bilgilerini sohbet havasında açıklamaktadır.

Her katılımcının kendine ait belirli bir konuşma süresi bulunmaktadır. Bu süre uzun olmamakla beraber dinleyenleri sıkmamayı amaçlamıştır. Yaklaşık on dakika gibi bir zaman diliminde tüm bilgiler paylaşılır. Konuşmacılar istedikleri bilgiyi paylaşmakta özgürdür. Bu bilgiler somut ve kanıtlanabilir düzeyde olmalıdır. Dinleyiciye aktarılacak olan bilgiler basit ve anlaşılır , alın bir dil olmalıdır. Dinleyicinin dikkati dağılmamalı ve sıkılmamalıdır. Süre kısıtı bulunduğundan konuşmacı vurgulamak istediği yerleri özellikle belirtmelidir. Katılımcıların tamamı bu toplantıya hazırlıklı katılmalıdır. Hatta konuşmalarını belgelendirmeleri onlar için çok daha kalıcı olacaktır.

Sempozyumda tüm konuşmacıların paylaşacağı bilgi  birbirinden bağımsız olmalıdır. Aynı bilgiyi birden fazla kişinin dillendirmiş olması oldukça sıkıcı bir hal alacaktır. Aynı zamanda bu farklı bilgiler tek bir konuda birbirleri ile bağlantılı olmalı farklı konular olup bağımsızlık göstermemelidir. Konuşmacılar içten olmalıdır. Verdikleri bilgilerin arkasında durmalıdır. Seçilen konular genellikle akademik olmalıdır. Akademik olmayan , doğruluğu kanıtlanamamış hiçbir bilgi konu içerisinde yer almamalıdır. Alması halinde bu durum sempozyum haricinde olacaktır. Sempozyum gerçekleştirilmeden önce konu belirlenmeli ve hazırlıklı olunmalıdır. Daha sonra konu hakkında bilgilerini sunacak olan konuşmacılar belirlenmelidir. Grubun bir başkanı olmalıdır. Başkan sempozyum başlamadan önce dinleyicilere konular hakkında kısa bir özet geçmeli ve bilgilendirmelidir. Konuşmacı arkadaşlarına konuşmaları için müsaade vermelidir. Katılımcıların  kılık kıyafeti bulundukları ortam sebebiyle düzenli olmalıdır. Konuşmacılar konuşacakları konu gereği  bilim, sanat, ekonomi ,siyaset alanlarında uzman kişilerdir.

Sempozyumun Amacı

Sempozyumun amacı anlaşılacağı üzere uzman kişiler bilim insanları tarafından çözüm odaklı konuların tartışılmasıdır. Çözüme ulaşıldıktan sonra sempozyum sonunda sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Sempozyum gerçekleştirilmeden önce tasarısı uzun bir süre öncesinden belirlenmelidir. Bu süre zarfı genellikle bir yıla dayanmaktadır. Bu yüzden dinleyici olarak katılacak bireyler de bu süre zarfında katılımlarını bildirmelidirler.

Dinleyicilerin buradaki avantajı, bilimsel bir konuyu, branşında uzman kişiler tarafından dinleyerek bilgilenmek ve bilinçlenmektir. Sempozyum konuları iyi yada kötü her türlü yönüyle ele alınarak tartışılır. böylelikle bir çözüm sürecine varılır.

Bu tartışmalar genellikle bir gün sürmektedir. Konunun ve gündemin vermiş olduğu şartlara göre bu süre bir haftaya kadar da yayılabilmektedir. Süresi uzatılmış sempozyumların genellikle ilk gün konuşma konuları ilerlerken son günlere doğru farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Tek gün yapılan sempozyumlarda ise konunun yoğunluğuna göre öğlenden önce ve öğlenden sonra olmak üzere iki oturum yapılabilir. Sempozyum başkanı  da katılımcılar tarafından seçilmektedir. Başkan kısa giriş konuşmasını yaptıktan sonra katılımcıları sırasıyla davet etmelidir.

Konuşmacılar genellikle bir kürsüye davet edilerek konu hakkındaki bilgilerini dinleyicilere aktarır. Bu noktada konuşmacılara da büyük oranda görev düşmelidir. Akıcı konuşmalı ve dinleyicilerin odağını bozmamalıdır. Göz temasını eksik etmemeli, jest ve mimiklerine dikkat etmelidir. Konuşmasını yapmış olduğu süre boyunca grup başkanı ile iletişimde olmalı, başkandan gelecek talimatlara hazır olmalıdır. Aynı şekilde dinleyiciler bu sempozyum süreci boyunca sessizliğini korumalı ve her bilgiyi not etmelidirler. Sempozyum sonunda merak edilen konu ile ilgili sorular konuşmacılara yöneltilebilmektedir. fakat soru cevap oluşması halinde bu konuşma türü sempozyumdan çıkmış olacaktır. Toplantı süresi boyunca tüm konuşmacıların konuşma süresini takip etmelidir. Haksızlık olmaması açısından bu durumu yöneten kişi kendisi olmalıdır.  Konuşmacılara söz hakkı tanımalıdır. Süresini aşan konuşmacılara konuşmasını tamamlaması için uyarı vermesi gerekir. Sempozyumun da diğer konuşma türlerinde olduğu gibi belirli başlı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler sempozyumu diğer konuşma türlerinden ayırır.

Sempozyum Özellikleri

 • Sempozyum aynı zamanda, bilgi şöleni, bilimsel tartışma olarak da bilinmektedir
 • Sempozyumun konuları genellikle edebiyat,tarih , bilim, sanat, kültür, hukuk , siyaset ve benzeri  alanlardan seçilmektedir.
 • Ciddi ve bilimsel bir konuşma tarzı vardır.
 • Konu izleyicileri bilgilendirecek içerikte olmalıdır.
 • Katılımcılar konuya göre değişiklik göstermektedir.
 • Katılımcılar alanından seçilmiş uzman kişiler olmalıdır.
 • Sempozyumun bir başkanı bulunması gerekir
 • Başkan tartışmayı yönetmelidir.
 • Sempozyumun süresi bir veya birden fazla olabilir.
 • Konuşmacının konuşma süresi çok uzun olmamalıdır. Konuşma süresi 5-20 arasında değişiklik gösterebilmektedir.
 • Sempozyum sonlandığında kamuoyuna duyurulur.
 • Sempozyuma konuşma olan konu kitap olarak da basılabilir.
 • Başkan konuşmayı sempozyum başlamadan önce kısa bir özetlemelidir.
 • Sempozyumda amaç konuyu eleştirmek değil çözüp açığa kavuşturmaktır.
 • Ele alınan konu mesleğindeki uzman kişiler tarafından incelenir
 • Sempozyum öncesinden katılımcılar hazırlıklı olmalıdır.
 • Bir toplantı türü olarak da bilinmektedir. günümüzde genellikle üniversitelerde oldukça fazla yapılmaktadır.
 • Her konuşmacı konuyu kendi uzmanlık alanından ele almalıdır. Aksi takdirde bilgisi yetersiz olduğu bir alanda konuşma yapması pek de doğru olmayacaktır.
 • Sempozyum tarihi 1 yıl kadar önceden belirlenmelidir.
 • Sempozyuma katılacak olan dinleyiciler de sempozyumun tarihinin belirlendiği zaman dilimi içerisinde kayıtlarını yaptırması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu