Arşiv

Vakai-Hayriye Nedir?

Vaka-i Hayriye, Osmanlı devletinde Yeniçeri ocağının kaldırılması olayına verilen addır (1826). Yeniçeri ocağı, XIX yüzyıl başında, devletin varlığı bakımından çok tehlikeli olmaya başlamıştı. II. Mahmut , bu ocak kaldırılmadıkça yenilik yapamayacağını biliyordu. Yeniçeriler, Sekban-ı Cedit ocağının kapatılmasından sonra zorbalıklarını daha çok artırdılar. Her türlü kötülüğü yapıyorlardı. Halkta kendilerinden bıkmış, usanmıştı. Yeniçeri ocağı‘nın yararlı bir duruma getirilemeyeceği biliniyordu. Fakat, devlet adamları bir kez daha bu eski ocağa yeni bir düzen verilmesinin denenmesini istediler. Yeniçeri ortalarından ayrılan askerlerle Eşkinci adında talimli bir birlik kuruldu. Bunlar da Nizam-ı Vedit ve Sekban-ı Cedit ocakları gibi yeni yöntemlerle yetiştirilmeye başlandı. Yeniçeriler Eşkinci ocağında talime başlayalı bir ay bile geçmeden, ocaklarının kaldırılacakları hakkında bir söz çıkması üzerine yeniden ayaklandılar. Devlet adamları bu kez hazırlıklı idiler. Topçu ve tersane ocaklarıyla medrese öğrencilerine haber gönderilerek saraya gelmeleri bildirildi.

Ayaklananlar her zaman olduğu gibi Er meydanında toplandılar ve saraya şu bildiriyi gönderdiler: ‘Biz bu talimi istemiyoruz. Eski yöntemimiz testiye kurşun atmak, peçeye pala çalmaktır. Biz bu yönteme bağlı kalmayı uygun görüyoruz. Talim işini kararlaştırmış olanların başlarını istiyoruz. Saray’da sadrazamın deyişiyle şu karşılığı verdi: ‘Yeni talim yöntemleri dine ve akla uygundur. Herkesin söz birliği ve ulemanın izniyle uygulanmaktadır. İmparatorluğun çıkarları ve onuru, bu talimin yapılmasını gerektirmektedir. Buna uymamak devlete karşı ayaklanmaktan başka bir şey değildir. Baş kaldıranları yok etmeye güçlüyüz ve hazırız.‘ dedi.

Bunun üzerine ayaklanan yeniçeriler iyice azıttılar. Güçlerini göstermek için her türlü kötülüğü yapmaya başladılar. Sadrazamın isteği ile Sancak-ı Şerif çıkarıldı. Halk Yeniçerilerle savaşmaya çağrıldı. Devlete bağlı askerlerle halk, Yeniçeriler üzerine yürüdüler. Yeniçerilerin kışlaları top ateşine tutuldu. Bunların her biri , bir yana dağıldı. Yakalananlar öldürüldü. Padişahın buyruğu üzerine iki yüz yıldan beri, ülkeye büyük bir dert olan Yeniçeri ocağı kaldırıldı.  Tüm bu yaşananlar tarih sayfalarına  Vaka-i Hayriye yani Hayırlı Olay olarak geçmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu