Arşiv

Eski Türklerdeki Toplumsal Ve Kültürel Değerlerle İçinde Yaşadığımız Toplumun Değerleri Benzerlik Gösteriyor Mu?

Eski Türklerdeki toplumsal ve kültürel değerlerle içinde yaşadığımız toplumun toplumsal ve kültürel değerleri benzerlik gösteriyor mu? Sınıf ortamında tartışınız.

Türkler, toplumsal ve kültürel değerlerine çok fazla sahip çıkan bir millettir. Türklerin değerlerine bu kadar fazla bağlı olması, tarihçilerin dikkatinden hiçbir zaman kaçmamıştır. Eski Türklerden gelen birçok değer, günümüzde hala devam etmektedir. Özellikle de vatan ve millet sevgisi, Türkler için en önemli değerlerdir. Bu değerler, eski Türklerden günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Bugün içinde yaşadığımız toplumda da aynı değerlerin varlığı çok fazla hissedilmektedir. Bazı değerler, toplum gereklerine göre değişmeye yüz tutsa da eski Türklerden kalan birçok değer bulunmaktadır.

Teknoloji Değerlerimizi Unutturuyor

Eski Türklerde dönemin yaşam şartları son derece farklıydı. Bu farklılık, toplum değerlerine de yansımıştır. Günümüzdeki yaşam şartları ile eski Türklerin yaşam şartları aynı değildir. Özellikle de teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı bu dönemlerde, değerlerimiz unutulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Teknolojinin bu kadar yoğun şekilde kullanılması, hem toplumsal hem de kültürel açıdan değerlerimize zarar vermektedir. Teknoloji, her ne kadar faydalı bir buluş olsa da değerlerimizi bir an evvel hatırlamamız gerek.

Zaman İçerisinde Değerlerde Değişimler Meydana Gelmiştir

Eski Türklerdeki toplumsal ve kültürel değerlerden bazıları günümüze kadar ulaşmış, bazıları ise değişime uğramıştır. Yaşam şartları ile doğru orantılı bir şekilde değişen bu değerler, bazı kesimler tarafından hala korunmaktadır. Türklerin değerlerine aşırı bağlı bir millet olması, eski Türk değerlerinin hala hissedilmesine neden olmuştur.

Türkler İçin Toplumsal Ve Kültürel Değerlerin Önemi

Türkler, toplumsal ve kültürel değerlerine yürekten bağlıdırlar. Bunun nedenleri ise şunlardır:

  • Türklerin atalarına kalpten bağlı olması
  • Türklerin birlik içerisinde yaşamaya gönüllü olması
  • Değerler olmadan Türklüğün olmayacağı inancı

Gibi nedenlerden dolayı Türkler, toplumsal ve kültürel değerlerine kıymet vermektedirler.

Günümüz Türkleri, Eski Türk Değerlerini Sürdürüyor

Günümüz Türkleri, eski Türk değerlerini hala devam ettirmektedir. Eski Türk değerlerine olan bağlılık, nesiller boyu devam ettirilmiştir. Yüzyıllar geçse bile eski Türklere ait birçok değeri şuan da görebilmek mümkündür. Değerlerin değişmiş olması, bu değerlerin eski Türklere ait olmadığını göstermez. Günümüze kadar ulaşmayı başaran bazı değerler, bu güne gelebilmek için değişmek zorunda kalmışlardır. Ancak bazı değerlerin yeri hala aynıdır ve yüzyıllar sonra da aynı kalacaktır.

Vatan Sevgisi, Türklerde Değişmeyen En Önemli Değerdir

Vatan sevgisi, eski Türklerden beri var olan bir değerdir. Bu değere özellikle de değinilmesinin sebebi, asla değişmemiş olmasıdır. Çünkü Türkler, vatan denildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyen bir millettir. Bu nedenle de vatan sevgisi, Türkler için canlarından bile kıymetlidir. Vatan söz konusu olduğunda her şey geride kalır. Bu değere sahip çıkan Türkler, gelecek nesillere de aynı değeri aşılamayı başarmışlardır. Günümüzde bile Türklerin vatana olan bakış açısı, diğer milletlerinkinden farklıdır. Bu farklılık, diğer milletlerin bile dikkatinden kaçmamaktadır. Vatan sevgisi dışında daha birçok toplumsal ve kültürel değer, eski Türklerden kalmadır. Bu değerlerin her nesle aşılanması gerekir. Türklerin benliklerini unutmamaları önemlidir. Benliğini unutan bir millet, unutulmaya mahkum olur. Bundan dolayı Türkler, değerlerine en fazla sahip çıkan millet olarak kabul edilmiştir. Değerlerini bilen bir Türk yetiştirmek, her şeyden önemli tutulmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu