Kimdir

El Razi Kimdir? Ebubekir Er Razi Hayatı ve Eserleri

El-Razi Kimdir?  Ebubekir El Razi hakkında ne biliyoruz? Bu sayfamızda El Razi hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik.  Asıl ismi Muhammed Bin Zekeriya El-Razi olan Ebubekir Er-Razi;  Razi, Râzî ve Er-Razi gibi isimlerle de tanınmaktadır. Razi’nin bir çok mesleği vardır. Bunlar; Doktor, Ulema, Yazar, Filozof, Mucit, Matematikçi, Eczacı ve kimyagerdir.

El Razi Hayatı

 İran’ın Rey şehrinde dünya geldi. Doğum tarihi İsa’dan sonra 864, vefat tarihi 925’tir. Er-Razi, aslen Farisi’dir. El-Razi, eğitimini Rey şehrin de tamamlamış. Eğitimi sırasında, matematik ve felsefe olmak üzere astronomi ve tabiat bilimleri alanın da eğitim almıştır.

Razi, eğitimini sadece Rey şehri ile sınırlı tutmayıp, Rey şehrindeki eğitim süresinden sonra Bağdat gibi çeşitli İslam vilayetlerinde de sürdürmüştür. İnce ruhlu bir yapıya sahip olup, musiki ve edebiyat ile ilgilenmiş ancak geçimi noktasında kuyumcudur.  Kendisi,  felsefe alanında oldukça dinamik fikirlere sahip ender kişiliğe sahiptir. Özellikle Kimya alanın da çalışmalara yoğunlaştırmıştır.

Er-Razi, oluşa gelen düşüncelerin üstünde akıl yürüten Müslüman bir bilim insanıdır. Er-Razi, döneminin tanınmış isimlerinden biri olan Câbir bin Hayyân dan farklı bir yaklaşıma sahiptir. Câbir bin Hayyâ, geleneksel kimyanın haricinde modern kimyanın temelini atmış. Câbir, maddenin oluşumunu kâinatta 4 temel elementin birleşiminden bahseder. Er-Razi ise maddenin oluşumunu atomların birleşimiyle ifade eder ve maddeyle alakalı bir çeşit yeni fikirlere sahiptir.

Kendisi, kimya alanında bir hayli yeni çalışmalar ve deneyimler yapmış. Bugün dahi o çalışmaların eseri olan birçok yeni yöntemler ve ürünler ortaya koymuştur. Belki de en önemli çalışmalarından biriside: organik maddeleri bir yöntemle işleyip; yağ, tuz, boya gibi maddeler elde etmiş. Hatta, günlük hayatta en çok kullanılan demir gibi bir maddenin nasıl daha kolay eritilebileceği ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Razi, alışagelmiş görüşlerden farklı bir kişiliğe sahiptir.

O’nu farklı kılan ise kendi gözlem ve deneyleridir. Bunun sonucunda ise yeni keşifler yapmış, yeni bulgular edinmiştir. Bir kimyacı olduğu halde, aynı zamanda iyi bir tabiptir. Hastane de tabiplik yaptığı zamanlarda, çeşitli hastalıklara yeni çareler keşfetmiş, cerrahi müdahalenin aksine ilaç ile tedavi yöntemleri de keşifleri arasındadır.

Günümüzde ve eski zamanlarda neredeyse tüm bireylerde görülen suçiçeği ve kızamık hastalığını tefrik eden ilk bilim insanıdır. Biruni’ye göre Er-Razi’nin dinlere karşı olduğunu ve peygamberlik gerekliliğiyle zıt olduğu kanısına sahiptir.

El Razi Eserleri

 • El-Hâvi (20 cilt), 907
 • Kitabul-Mansur, 920
 • Kîtâb sırru sınâ’ati’t-tıb.
 • Kitâbü’t-Tecârib.
 • Et-Tıbbü’l-Mansûrî.
 • El-Hâvî yahut el-Câmi’u’l-kebîr.
 • Ahlaku’t-tâbib
 • Makâle fî emârâti’ikbâl ve’d-devle.
 • Makâle fîmâ ba’de’t-tabî’a.
 • Et-Tıbbü’r- rûhânî.
 • Es-Sîretü’l-felsefiyye.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu