Kimdir

Osman Gazi Kimdir? Osman Gazi’nin Hayatı

Osman Gazi Kimdir? Osmanoğulları beyliğini kuran kişidir. Beyliği kurmasının ardından Osmanlı Devleti’ni kurmuş ve 27 yıl tahtta kalmayı başarmıştır. Kendi ismini devletine ve tüm soyuna vermiş olan ilk Osmanlı Sultanı olarak bilinmektedir. Osman Gazi; Kara Osman, Mu’inüddin ya da Fahruddin isimleri ile de bilinmektedir. Hayatının sonuna dek bey olarak anılan ve bilinen Osman Gazi, 1258 tarihinde Söğüt’te doğmuştur. Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan bir tanesi olarak bilinmektedir. Ölümünden sonra kendisine Sultan ve Han denilmiştir.

Osmancık’ta dünyaya gelen Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun olan bir osmanlı beyidir. Henüz 24 yaşında iken babasının yerini almayı başarmıştır. Osman Gazi, babasının yerini almasından sonra ilk olarak Kastamonu’da bulunan Çobanoğullarına ve ardından da Kitahya’da bulunan Germiyanoğullarına bağlı kalmıştır. O dönemlerde Selçuklu Sultanına bağlı olan bu yerler, Osman Gazi’nin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamıştır.

Osman Gazi, ilk evliliğin, 1280’li yıllarda yapmıştır. İlk eşi olan Mal Hatun, Selçuklu vezirlerinden olan Ömer Abdülaziz Beyin kızıdır. İkinci evliliğini ise 1289 yılında Rabia Bala Hatun ile yapmıştır. Bala Hatun, Şeyh Edebali’nin kızı olarak bilinmektedir. Bu evlilikle birlikte nüfuzu ve gücü artan Osman Gazi, bu eşi ile olan evliliğinden bir oğlan çocuk dünyaya getirdi. Şehzade Ala’addin olarak bilinen oğlu, bu evliliğin güçlenmesini sağlamıştır.

Hayatı

Tarih 1281 yılına geldiği zaman Osman Bey, babasının yerini alarak aşiret beyi olmayı başarmıştır. 1284 yılında ise, Selçuklu Sultanı olan II. Gıyaseddin Mesud’un fermanı aracılığı ile, Söğüd ve çevresindeki ak sancağn kendisine hediye edilmesi ile birlikte uç beyi olmuştur. Osman Gazi, 1288 ve 1291 yıllarında Karacahisarı fethetmiştir. Bununla birlikte, Durun Fakih’e kendi adına hutbe okutarak yarı bağımsızlığını kazanmıştır.

Babasından devraldığı 4 bin 800 kilometrelik toprakları büyük bir başarı göstererek 16 bin kilometreye çıkarmayı başarmıştır. Osman Bey’in zamanında kurulan Osmanoğulları devletinin; bugünkü Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya illerini kapm-sadığı bilinmektedir. Osman Bey, Alaaddin ve Orhan dışında altı tane daha çocuğa sahiptir. Bunlar; Fatma Hatun, Melik Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamid Bey ve Savcı Beydir.

Osman Gazi, babasının yerine aşiret beyliği yapmaya başladığı günden itibaren oldukça başarılı bir liderlik yapmıştır. Başarılı bir lider olarak, Bizans sınır şehirlerini teker teker fethetmeyi başarmıştır. Bu durum karşısında oldukça panik yapıp telaşa düşen Bizanslılar, Osman Bey’den kurtulmanın bir yolunu aramakla uğraşmışlardır. Onu ortadan kaldırmak için hain bir plan yaparak bir düğünü velise etmişlerdir. Düğün vesilesi ile hazırladıkları baskın ve baskına baskınla karşılık veren Osman Bey, bu çatışma içerisinde Bilecik ve Yarhisar’ı fethetmeyi başarmıştır. Bu başarının ardından beylik merkezini Bilecik’e taşımıştır. Bununla birlikte, büyük bir dedikoduya ve vesveseye neden olacak bir davranışta bulunmuştur. Oğlu Orhan’ı, Yarhisar Tekfurunun kızı ile evlendirmiştir. Bu evliliğin gerçekleştiği tarih, Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılı olarak kabul edilmektedir.

Osman Bey, 1301 yılı içerisinde Bursa’ya oldukça yakın bir alanda Yenişehir’i kurarak saltanat merkezini bu alana taşımıştır. Saltanat merkezi olarak ilan ettiği Yenişehir’e yanında çok sayıda karabasını da götürerek bir hanedanlık yaratmıştır.

1308 yılında Selçuklu Devleti’nde yaşanan bazı gelişmeler sebebi ile, Osmanlı Devleti tamamen müstakil bir hale gelmeyi başarmıştır. İlhanlı Hükümdarı olarak bilinen Ahmed Gazan, Selçuklu Devleti’ne son verince Osmanlı Devleti hakimiyetini göstermeye başlamıştır. Osman Bey, 1313 yılında Mekece, Gölpazarı ve Akhisarı da eline geçirmeyi başarmıştır. Böylece, hakimiyet kurduğu toprakları genişletmiştir.

Ölümü

Edindiği çok sayıdaki liderlik başarılarının ardından 1320 yılı itibari ile ortalarda görülmeyen ve 1324 yılında beyliği oğlu Orhan Bey’e devreden Osman Bey, 1324 yılının şubat ayında henüz 67 yaşında iken hayata veda etmiştir. Bursa’nın fethini maalesef görememiştir. Tarihe, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olarak geçen ve edindiği büyük başarılar ile dikkatleri üzerine çeken bir beydir. Türk Osmanlı tarihi içerisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Osman Bey, ölmeden önce yazmış olduğu vasiyeti üzerine, defnedildiği Söğüt’ten alınarak aradan 2.5 yıl geçmesine rağmen 1326 yılında Bursa’ya defnedilmiştir. Osman Bey’in kabri günümüzde Bursa’da yer alan Gümüş Künbed’de bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu