Arşiv

Öğretmenlik Mesleği Hakkında Bilgi

En kutsal meslek olarak nitelendirilen öğretmenlik mesleği, geçmişten günümüze kadar birçok insan tarafından tercih ediliyor. Öğretmenlik; dersin değil, öğrencinin öğretmeni olabilmektir.

 Öğretmenin verdiği eğitim kalitesi doğrultusunda, öğrenci tüm samimiyeti, disiplini ve davranış biçimini öğrenir. Öğrencilerin iyi bir şekilde eğitim alabilmesi için hem kişisel hem de akademik yöntem öğretmenlerimizin sorumlulukları büyüktür.

Üzerinde birçok yorumunu bulunduran öğretmenliği birçok sebep, özel kılmaktadır. Günümüzde halen büyük bir açığı buluna öğretmenlik mesleğinin önemi büyüktür.

Öğretmen Nedir?

Öğretmen; bir eğitim fakültesi mezunu olan, mili eğitim bakanlığınca bağlı olan veya özel olan okullarda öğretmenlik mesleğini icra eden kişidir. Diğer bir tanım ile ifade edecek olursak Öğretmen; öğrencilerin yetiştirildiği, onların yetenek ve başarılarının keşfedildiği ve onlara donanımlı eğitimi veren kişilere denilir.

Öğretmenlik Mesleğinin Önemi

Öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik mesleğinin önemi günümüzde halen anlaşılmakla birlikte gerekli değeri görmemektedir. Hatta son 10 yıl içinde birçok ülke, öğretmenliği ve öğretmen yetiştirme sistemlerini sorgulama işlemine başlamıştır. Yani reform hamlelerine girişimler gerçekleşmiştir.

Ülkemizde, 20.yüzyıldan itibaren birçok bilimsel, teknolojik ve ekonomik anlamda gelişmeler olmuştur. Bunlar eğitim sistemini de ileri boyutlarda taşımaya yardımcı olmuştur. Hatta belli aralıklarla sistemlerde değişiklik dahi olabilmiştir. Bu değişimler doğrultusunda, öğretimin de süresi uzamış ve düzeylerin de yükseltilmesi gibi değişimler olmuştur. Öğrenci seçimi ve öğretmenlik atanma gibi durumlarda bu sonuca dahildir.

Okul denilince sosyal sistemde ilk akla gelen ve en büyük parçayı tamamlayan detay öğretmenliktir. Öğretmenlik mesleğinin icra edilmesi ve ilerlenmesi için, kişinin o mesleğe değer şekilde davranması gereklidir. Çünkü öğretmenlik mesleği, davranış biçimine göre temel değerleri de değiştirir. Günümüzde öğretmenlik mesleği; başta eğitim sektörü olmak üzere, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutlara kadar uzanıyor. Profesyonel anlamda bir uğraşı alanı teşkil eder.

Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri

İnsanlarla ilişki açısından öğretmenlik mesleği, diğer mesleklere kıyasla biraz daha farklı bir kitleye ulaşıyor. Hatta farklı boyutta ki insan kitlesinin ele alan bir meslektir diyebiliriz. Öğretmenlik aslında sadece okul ve sınıf içinde değil, okul dışında kalan veliler ve toplumdaki insanlarla da iç içe olan bir meslektir.

Öğretmenlik mesleğinin dahil olduğunu birçok kesim, bu değişikliği gözle görülebilir şekilde ortaya koyuyor. Şöyle ki günümüzde halen birçok belde ve köy içinde öğretmenlik en kutsak ve en prestijli meslek olarak nitelendiriliyor.

Öğretmenli mesleğinin özellikleri şu şekildedir;

  • Öncelikle tüm öğrencilere karşı açık görüşlüdür ve yaşanan tüm olaylara objektif yaklaşır: Bir öğretmenin her şeyden önce geniş açılı olması oldukça önemlidir. Bu sayede öğrencilerin de davranış ve başarıları bu yönde etkilenir. Kesinlikle öğrenci ayrımı yapmadan, tarafsız yaklaşılmalıdır.
  • Tüm öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarına adaletli cevap vermelidir: her ne kadar müfredat üzerinde gerekli konular belirtilse de, bir öğretmen öncelikle öğrencisini keşfetmelidir. Uzaklaşan tüm öğrencileri yakınlaştırmaya çabalamalıdır.
  • Eğitim alanında tüm güncel sorunları bilimsel anlamda araştırmalı ve çözüm üretmelidir: Öğretmenlik mesleği buna paralel anlamda yaklaşır. Çünkü sınıf ortamında da çıkabilecek tüm sorunlara karşı adaletli bir çözümü olmalıdır.
  • Eğitimde ki bireysel anlamda farklı durumları dikkate almalıdır: Yani bunu şöyle nitelendirebiliriz; öğrencisi üzerinde etkili olan bir öğretmen, onun ona has yetenek ve başarısını rahatlıkla fark edebilir. Böylece onu bu yönde eğitebilir.
  • Yenilik ve gelişmeler üzerinde açık ve kendisini sıklıkla yenileyebilmelidir: Çevrede olası gerçekleşen tüm değişimlerden en fazla etkilenen kurum okuldur. Bu yüzden öncelikle öğretmenler bu duruma en kolay adapte olan kişiler olmalıdır.
  • Toplum içinde ki değişiklikleri çabuk anlayıp, yorumlamalıdır: En ideal öğretmen, değişime çabuk uydurandır. Çünkü birçok çevreye ve yaşadığı topluma büyük sorumludur.
  • Araştırmacı bir yapıya sahip olmalıdır: Araştırmacılık özelliği ile öğretmenler de kendisini daha ileriye taşıyabilir. Önce kendisi bilmelidir ki, öğrendiklerini öğrencilere aktarabilsin. Sınıf içinde bildiklerinin kolay ve rahat aktarabilmesi için, aktarılan konunun iyi bilinmesi gereklidir. Bu yüzden istekli bir şekilde davranılarak, araştırmacı olmalıdır.

Böylece öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli ve kutsal olabildiğini rahatlıkla görebiliyoruz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu