Kimdir

Hz. İsa Kimdir? Hz. İsa’nın Hayatı

Hz. Meryem’in oğlu olan Hz. İsa, rivayetlere göre Beytlehem’de dünyaya gelmiştir. Allah’ın kudreti ile babasız olarak dünyaya gelerek mucizevi bir özelliğe sahiptir. Hristiyan dünyası için Allah tarafından gönderilen elçi olarak kabul edilmektedir. Kendisine ilişkin bilinen her şey, Kutsal Kitap’ta yer alan Yeni Ahit bölümünden edinilmiştir. Buradan yer alan dört İncil, Hz. İsa hakkında bilgi vermektedir. Kesin doğum tarihi bilinmese de İ.Ö 6 yıllarında doğduğu düşünülmektedir. Hristiyanların peygamberi olan Hz. İsa, kendisinden önce gelen peygamberler gibi halkı Allah’a yönlendirmiştir. Babasız bir şekilde dünyaya gelmesi sebebi ile, Hristiyanların kutsal ruh olarak kabul ettiği biri haline gelmiştir.

Hz. İsa’nın Hayatı

Hz. İsa’nın soyunun Hz. Süleyman soyundan geldiği düşünülmektedir. Hz. Meryem, Hz. İsa’ya hamile kaldığında çevresinde çok yoğun bir şekilde dedikodular çıkmıştır. Babasının kim olduğu bilinmeyen bir bebek o dönemlerde kabul edilemez bir durumdur. Ancak, Hz. İsa peygamber olma sebebi ile Allah’ın bir mucizesi olarak kabul edilmektedir. Bu dedikodulardan rahatsız olan Hz. Meryem, yaşadığı yere 10 kilometrelik bir mesafede bulunan Beytlehem adlı yerleşim yerine yerleşmiştir. Hz. İsa, burada dünyaya gelmiştir. Burada yaşayan halk, Hz. Meryem’e hamileliği boyunca yardımcı olmuştur.

Hz. İsa’nın doğumu, halk arasında bazı mucize rivayetlerine konu olmuştur. Hz. Meryem’in altında doğum yaptığı kurumuş hurma ağacının, doğum sonrasında yeşerdiği ve meyve verdiği söylenmektedir. Otuz yaşına kadar marangozluk yapan Hz. İsa, 30 yaşında kendisine peygamberlik geldiğini duyurmuştur. Dört büyük kitaptan biri olan İncil, Hz. İsa’ya gönderilmiş ve Hristiyanların peygamberi ilan edilmiştir. 30’lu yaşlarında Ürdün nehri yakınlarında yaşarken Vaftizci Yahya ile karşılaştığı bilinmektedir. Ondan manevi dersler alarak peygamberlik görevine hazırlanmıştır. Vaftizci Yahya’nın, nehir kıyılarında Yahudilere vaazlar vererek onlara bekledikleri kurtarıcının yakında geleceğini söylediği bilinmektedir. Bu sebeple, Hz. Yahya tarihte İsa’yı müjdeleyen kişi olarak tanınmaktadır. Hz. İsa, Vaftizci Yahya tarafından Şaria Irmağı’nda vaftiz edilmiştir.

Hz. İsa, büyük bir çoğunluğunun Yahudilerden oluştuğu bir topluma peygamber olarak gönderilmiştir. Bu sebeple, başlarda halkın Hz. İsa’nın peygamberliğini inkar etmişlerdir. Hali hazırda putlara ve heykellere tapan bu topluluk, garip inançlar içerisinde yaşadıkları için kendilerine gelen bu dini reddetmişlerdir. Hz. İsa, halkını doğru yola çağırmaya ve onlara oldukça büyük mucizelerin var olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ancak, ona çok az sayıda insan inanmıştır. O dönemde Hz. İsa’ya inanan kişilere “havari” denilmektedir. Rivayetlere göre, o dönemde 12 adet havari bulunmaktadır. Hz. İsa, o dönemlerde annesi ile birlikte Ürdün’de yer alan Nasıra adlı köyde yaşamıştır. Bu sebeple, o dönemlerde Nasıralı peygamber olarak anılmıştır. Hz. İsa, kendisine ve öğretisine karşı oluşabilecek tehditlere karşı 12 havari için özel bir eğitim vermiştir. Dine dair edindiği bazı deneyimleri onlarla paylaşmıştır.

Yahudiler, Hz. İsa’yı ve getirdiği dini inkar etmişlerdir. Buna ek olarak, havarilerden bir tanesinin de Hz. İsa’ya olan inancını yitirdiği ve karşı tarafa geçtiği bilinmektedir. Yahudiler, Hz. İsa’yı bir tehdit olarak görmüştür. Bu sebeple, Hz. İsa’ya çarmıha gerilme cezası vermişlerdir. Ancak, bu esnada Allah tarafından bir mucize ile Hz. İsa göğe yükseltilerek Yahuda’ya Hz. İsa görünümü verilmiştir. Herkes Yahuda’yı Hz. İsa gibi görmüştür ve onu haç biçimindeki kalasa çivilemişlerdir. Hz. İsa yerine Yahuda çarmıha gerilmiştir. Hz. İsa ise Allah tarafından göğe yükseltilerek dünyadan alınmıştır. Bu olayın ardından Hz. İsa’nın çarmıha gerilerek öldürüldüğü konusunda yanlış bir rivayet yayılmıştır.

Hz. İsa ile ilgili Sıkça Sorulanlar

Hz. İsa Ne zaman doğdu?

Hz. isa’nın doğumu ile ilgili kesin bir tarih olmamakla birlikte (MÖ 4 – MS 30-33) tarihleri arasında yaşadığı bilinmektedir.

Hz. İsa kaç yaşında öldü?

Hristiyanlık inancına göre Hz. isa çarmıha gerilerek öldürülmüştür. Çarmıha gerilerek öldürüldüğü sırada da 33 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.  Fakat bu bilgilerin İslam dininde bir karşılığı olmadığı unutulmamalıdır.

Çünkü Allah (c.c) Kuran-ı Kerim’de Nisa suresi 157 ve 158. ayetlerde ”…Halbuki onlar isa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse onlara İsa gibi gösterildi…” yazar. Bu da hz. isa’nın ölüm şeklinin ve yaşının doğru olmadığı anlamına gelmektedir.

Hz. İsa'nın Annesi Kimdir?

Hz. isa’nın Annesi Hz. Meryem’dir.

Hz. İsa'nın çarmıha gerildi mi?

Kuran-ı Kerim’de Nisa 157-158. ayetlerde Hz. isa’nın Yahudiler tarafından çarmıha gerilmediği ve yahudiler tarafından öldürülmediğinden bahsedilmektedir.

Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa’yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler, asmadılar da, öldürülen kimse kendilerine İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler tam bir kararsızlık içinde; bu konuda zandan başka hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah İsa’yı kendi nezdine kaldırmış yani himayesine almıştır. [Nisa 157-158]

Hz. İsa tekrar yeryüzüne inecek mi?

Kur’ân-ı Kerîm’de, Îsâ’nın yeryüzüne 2. kez ineceğine dair açık bir beyan yoktur.

Hz. İsa'ya gönderilen kutsal kitap nedir?

İslam’da kutsal olarak kabul edilen 4 kitap vardır. Bu kitaplar; Tevrat, Zebur, İncik & Kuran-ı Kerim’dir. Her kitap bir peygamber aracılığıyla tüm islam alemi için indirilmiştir. Hz. isa aracılığıyla inen kitabın adı İncil‘dir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu