8. Sınıf Testleri

Kategori: 8. Sınıf Matematik

0%
542

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

3. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

4. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

5. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

6. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

7. Hangisinde fiilimsi yoktur?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

10. Hangisinde isim-fiil vardır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

11. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

12. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

13. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

14. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

15. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

16. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

17. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

21. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

22. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

23. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

25. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

26. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

28. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

29. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

30. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

31. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

32. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

33. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

34. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

35. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

36. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

37. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

39. Hangisinde bağ-fiil vardır?

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

41. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

42. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

43. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

44. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

46. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

47. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 23%

0%

0%
0

Copy - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

2. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

3. Hangisinde bağ-fiil vardır?

4. Hangisinde fiilimsi yoktur?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

5. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

7. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

8. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

9. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

10. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

12. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

13. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

14. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

15. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

16. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

17. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

21. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

24. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

25. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

29. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

30. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

32. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

34. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

35. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

36. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

37. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

38. Hangisinde isim-fiil vardır?

39. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

40. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

41. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

42. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

43. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

44. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

45. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

47. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

48. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

49. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Başa dön tuşu