8. Sınıf Testleri

Kategori: 8. Sınıf Matematik

0%
541

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

3. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

4. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

6. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

9. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

10. Hangisinde isim-fiil vardır?

11. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

12. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

13. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

15. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

16. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

17. Hangisinde bağ-fiil vardır?

18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

19. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

22. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

23. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

24. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

25. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

26. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

29. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

30. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

31. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

32. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

33. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

34. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

36. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

38. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

39. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

40. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

41. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

42. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

43. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

44. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

48. Hangisinde fiilimsi yoktur?

49. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

50. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

Skorunuz

Ortalama skor 23%

0%

0%
0

Copy - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

3. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

4. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

6. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

7. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

9. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

10. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

11. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

12. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

13. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

14. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

15. Hangisinde isim-fiil vardır?

16. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

17. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

18. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

20. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

23. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

24. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

25. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

26. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

27. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

28. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

29. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

30. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

31. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

32. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

33. Hangisinde bağ-fiil vardır?

34. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

35. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

39. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

40. Hangisinde fiilimsi yoktur?

41. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

42. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

44. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

45. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

48. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

49. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

50. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

Skorunuz

Ortalama skor 0%

0%

Başa dön tuşu