Felsefe

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları (2022-2023)

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

11. Sınıf Felsefe 1. Dönem 2. Yazılı soruları indirmek için buraya tıklayın.

S1) ’’Felsefe kendi arasında çelişki barındırmaz’’sözünden aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Felsefe sistemli,tutarlıdır.
B) Felsefe tümel olandır.
C) Felsefe kesin sonuç içermez.
D) Olgusaldır.

S2) Mantıklı bir bütünün parçaları arasında karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesi  felsefi akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koyar?

A) Eleştirinin
B) Merakın
C) Tutarlılığın
D) Sorgulamanın

S3) Felsefe metafizikle uğraşmamalıdır Felsefe soyut değil somut yani deney ve gözlem yapılabilen varlıklarla ilgilenmelidir.  Parçada sözü edilen felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanat Felsefesi
B) Pozitivizm
C) Felsefi bilgi
D) Analitik felsefe

S4) Ben olmayınca da bu güller var olacak, bu serviler var olacak. Güzel gözler tatlı diller vardır. Ben düşündüğüm için değil gerçekte vardırlar. Bu parçadaki sözler aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

A) Soyut olanın önemsiz olduğu
B) Bazı şeyler somuttur.
C) Varlık onu düşenenden bağımsızdır.
D) Varlık soyuttur.

S5) Size kızan bir arkadaşınızın öfkeli tokadının acısını yüzünüzde hissetiğiniz içindir ki bu tokat size gerçekten var görülmektedir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabiilir?

A) Doğrunun ölçütü sağladığı faydadır.
B) Var olmak için algılamış olmak gerekir.
C) Gerçek bilginin kaynağı sezgidir.
D) İnsan görüntüler aleminde yaşar.

S6) Platon’a göre varlık anlayışında iki alem görüşü vardır  bunlar:………..    ………. Noktalı aşağıdaki kavramlardan hangisi gelecektir?

A) Teoloji-Mistisizm
B) İdea-Dogma
C) Refleksif-mitoloji
D) Fenoneoloji-İdea

S7) Felsefe tarihinde ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Empodokles
B) Aristoteles
C) Platon
D) Thales

S8) ‘Fesefe son sözü söylemez’ sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefede bitmişlik yoktur.
B) Sorular önemlidir.
C) Tutarlı bilgilerdir.
D) Kesinlik yoktur

S9) Eğer öğrendiğim bilgiler pratikte problemlerimi çözerse doğrudur.Problemlerimi çözemezse bu bilgilere doğru diyemem. Bu görüş,aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?

A) Pozitivizm
B) Rasyonalizm
C) Empirizm
D) Pragmatizm

S10)  -Ben düşündüğüm için varlıklar vardır

-Bilgiler benim zihnimin ürünüdürler

-Doğru bilgiler düşünsel olandir..

Bu düşüncelerden aşağıdakilerden hangisinden  bahsedilmektedir?

A) Empirizm
B) İdealizm
C) Rasyonalizm
D) Fenomenoloji

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu