Test Çöz

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi Çöz (50 Soru)

Binlerce öğrencinin severek çözdüğü müfredat uyumlu, yeni nesil sorular ile hazırlanmış 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi zuuh.net’te! Tamamı çoktan seçmeli 50 soruluk fiilimsiler (Eylemsiler) ile ilgili sorulardan oluşan bu testi çözerek başarınızı arttırın.

0%
280

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

2. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

5. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

6. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

7. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

8. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

9. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

10. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

11. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

13. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

16. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

17. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

18. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

20. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

21. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

22. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

24. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

25. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

26. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

27. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

28. Hangisinde isim-fiil vardır?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

31. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

32. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

33. Hangisinde bağ-fiil vardır?

34. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

35. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

36. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

37. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

39. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

40. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

41. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

42. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

44. Hangisinde fiilimsi yoktur?

45. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

47. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

48. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

49. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

50. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

Skorunuz

Ortalama skor 26%

0%

8. Sınıf Fiilimsiler Testi 50 Soru PDF İndir

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi (50 Soru) PDF dosyasını cihazınıza indirmek için buraya tıklayın.

8. SINIF TÜRKÇE FİİLİMSİLER TESTİ 50 SORU

1. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?
A) -ıp
B) -an
C) -arak
D) -mak

2. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?
A) Geliyorum
B) Gelmek
C) Geleceksin
D) Gelmeli

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?
A) Onu görünce mutlu oldum.
B) Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır.
C) Hepimizi bakışı ile etkiledi.
D) Akarsular da çevre kirliliğinden etkileniyor.

4. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?
A) Onun şehirden ayrılışı bizi üzdü.
B) Güneş her sabah gülümsüyor bize.
C) Lütfen beni kandırma!
D) Bayramda kavurma yiyeceğiz.

5. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?
A) Kır atın üstünde bir uzun yayla Kime ne diyeyim kaderim böyle
B) Çıkıp baksam Çamlıca’nın başına İki kıta bir boğazda aşina
C) Vatan için ölmek de var Fakat borcun yaşamaktır.
D) Yalnız senin tatlı esen havanda Kendi milli gururumu sezerim

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmıştır?
A) Paran bu çantayı almaya yetmez.
B) Gazetede çıkan haberi bakan yalanladı.
C) Herkes suya düşen çocuğun imdadına koştu.
D) Binanın sıvası yağmur yağınca döküldü.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ışeki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?
A) Çocuklar öğretmen gelince sağa sola kaçıştılar.
B) Güçlüklere karşı duruşu hepimize örnek oldu.
C) Çocuğun ağlayışı içimizi sızlattı.
D) Ödevleri hazırlayışı oldukça dikkatliydi.

8. Cümlelerin hangisinde tamlananı isimfiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Çalışmanın önemini şimdi anladın mı?
B) Geleceğin büyük insanları bunlar.
C) Öğretmenin kitabını mı götürdün?
D) Onun çalışmasını çok beğeniyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adeylem yoktur?
A) Bir çiçeği koparıp yakama takmak isterdim.
B) İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı.
C) Kuşlarla yaşamaya karar vermiş.
D) Neydi o gidişiniz huduttan hududa.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?
A) Erdemli olmak sabretmeyi bilmektir.
B) Sözün namus kadar değerli olduğunu bilirdi.
C) Akacak kan damarda durmaz.
D) Denize düşen yılana sarılır.

11. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?
A) duran
B) durmak
C) durunca
D) durmaksızın

12. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
13. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde
böyle bir kullanım söz konusudur?
A) Görünen dağın uzağı olmaz
B) Gülü seven dikenine katlanır
C) Ölmüş eşek kurttan korkmaz
D) İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir

14. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?
A) Onun bilinmez güçleri varmış.
B) O tükenmez kalemleri bana ver.
C) Bu toplantılar çekilmez onsuz.
D) Onun dedelerinden kalan bitmez serveti
varmış.

Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan fiilimsilere sıfat-fiil denir.
15. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?
A) Bizi görür görmez geri döndüler.
B) Onlara gelen konukları tanıdın mı?
C) Geçmiş günleri ben de arıyorum.
D) Burada da tanıdık insanlar vardı.

16. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Alışılmış olaylar dışında bir şey olmadı.
B) Kirlenmiş ayaklarıyla çocuk içeri girdi.
C) Kısacık kesilmiş saçlarıyla tıpkı bir çocuk gibi.
D) Yaz sıcağında nasıl da çatlamış toprak.

17. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?
A) Vapurdan suya atlayanlara selam.
B) İyiliği bilmeyenlerden uzak durun.
C) Geçmiş günleri hatırlayalım.
D) Uslanmazı uslandırdı babası.

18. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?
A) Çalışkan insanları ben de severim.
B) Boşa harcanan zamana acırım.
C) Onarılmış bir araba almışlar.
D) Onulmaz bir derde düşmüştü.

I. Akarsu pislik tutmaz.
II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.
III. Görünen köy kılavuz istemez.
IV. İşleyen demir, ışıldar.
19. Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) I B) II C) III D)IV

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olmaanlamı vardır?
A) Yolda yürüyen kadına araba çarptı.
B) Bu koşan çocuk seni de tanır.
C) Uyuyan çocuğu rahatsız etmeyin.
D) Uzayan saçlarını kestirmelisin.

21. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Kimseyi rahatsız etmeden yolunuza devam edin.
B) Görünmez kaza, herkesin başına gelir.
C) Yol yürümekle, ömür yaşamakla biter.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
A) Buradan gidince beni çok arayacaksın.
B) Anlayışlı olmak zorundasınız.
C) Anlamadığımız konuları öğretmene sorduk.
D) Resim yapmak, yetenek işidir.

23. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?
A) Çocuk koşa koşa okula gitti.
B) İpi çekince balık kaçtı.
C) Bizi kapıda bırakıp geri döndü.
D) Onunla görülecek hesabım var.

“Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”
24. Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

25. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?
A) -dığında
B) -dik
C) -ince
D) -ken

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil vardır?
A) Uzattığı beyaz, narin ellerini sıktım.
B) “Gülen Ayva, Ağlayan Nar” masalını okudun mu?
C) Tabiatın güzellikleri arasında dolaşmak istiyorum.
D) Çolak Salih, merdivenleri koşarak çıktı.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil vardır?
A) Bana karşı gelince sinirlendim.
B) Yananı Allah görür, dedi.
C) Konuşmasına hayran oldum.
D) Görecek günlerimiz var çocuklar.

28. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil, zaman anlamı vermektedir?
A) Koyu kestane kabuk çatırdayarak birden ayrıldı.
B) Göz alabildiğine uzanan tarlalar su içindeydi.
C) Sen gidince zaman durdu sanmıştım.
D) Çubuk belini döne döne tırmanıyorduk.

30. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?
A) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bir gülüşü bile çok gördüler ona.
C) Gelecek günler sizlerin olacak.
D) Kaybolan yıllarıma çok acıdım.

31. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?
A) Sinirlenince gözü hiçbir şey görmezdi.
B) Koşarken kitaplarını düşürdü.
C) Okuyunca mutlaka anlarsın.
D) Sürekli gülerek konuşuyordu.

32. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?
A) çıkarken, korktu
B) çıkarken, işiterek
C) sesini, korktu
D) merdivenlerden, işiterek

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A) Yolda rastladığı öğretmenine selam verdi.
B) Sokakta oynarken ayağı burkulmuş.
C) Sınıftaki davranışları hiç hoş değildi.
D) Unuttuğu kitaplarını almak için geri geldi.

34. Hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Aynur, karnesini almadan gelmiş.
B) İyilik, bütün kapıları kolayca açar.
C) Şiir okuyuşumu herkes beğendi.
D) Gelenleri biz de tanıyamadık.

35. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?
A) Fiilden türemiş sözcüklerdir.
B) İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.
C) İsim çekim eklerini almazlar.
D) Olumsuzluk eki alabilirler.

36. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) Gülen gözlerinden gülücük eksik olmasın.
B) Bugün dönülmez akşamın ufkundayız.
C) Görür gözüm görmez oldu senin yüzünden.
D) Dereyi görmeden paçaları sıva.

37. Hangisinde isim-fiil vardır?
A) Yatmakla sınav kazanılmaz.
B) Çözdüğüm sorular kolaydı.
C) Derdini saklayan derman bulamaz.
D) Sıza sıza göl olur; aka aka nehir olur.

38. Hangisinde bağ-fiil vardır?
A) Yıkılası dünya bana zehir etti hayatı.
B) Akacak akan damarda durmaz.
C) İnsanları tanıdıkça daha çok seveceksin.
D) Yaşamak için çalışmak zorundayız.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağfiil kullanılmamıştır?
A) Yıllar oldu sen gideli buradan.
B) İnat edince hepimiz üzülmüştük.
C) Etrafına bakınarak şöyle dedi.
D) Söyleyecek bir sözüm kalmadı.

40. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?
A) Memleketinden bahsedilince gözleri dolardı.
B) Hayatımızı güzelleştiren çocuklarımızdır.
C) Okumak, biraz da kendimizi tanımaktır.
D) Okuyup ailesine yardım etmek istiyordu.

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Elinizi yıkamadan yemeğe oturmayın.
B) Seni gördükçe geçmiş günleri hatırlıyorum.
C) Büyüklerimize karşı saygılı davranmalıyız.
D) Hatip güzel konuşmak için gayret ediyordu.

“Ağlayan arkadaşını teselli etti.”
42. Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?
A) Geleceğin Türkiye’sini hayal ediyordu.
B) İnsanları aldatmak yanlış bir davranıştır.
C) Kuzular dereden kana kana su içti.
D) Yine andım geçmiş günleri bu gece.

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?
A) Gelir gelmez telefonla bana haber ver.
B) Koşar koşmaz yere yığıldı yaşlı adam.
C) Olur olmaz işlere bulaşmaya kalkma.
D) Yemi kapar kapmaz havalandı bir kırlangıç.

44. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?
A) İsim-fiil
B) Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil
D) Ulaç (Bağ fiil)

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.
45. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman
olmamalı kişi.
46. Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
B) Kara gün kararıp kalmaz.
C) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
D) Derin su yavaş akar.

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.
47. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

48. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?
A) Mum yanmayınca pervane dönmez.
B) Gelin girmedik ev olur, ölüm girmedik ev olmaz.
C) Kısa günün kârı (kazancı) az olur.
D) Altın yere düşmekle pul olmaz.

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi
49. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

50. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Pişmiş aşa su katılmaz.
B) Alelacele fırladı sokağa dağılmış saçlarıyla.
C) Ne kadar bilmiş bir çocuk bu böyle!
D) Bitmiş dertlerin çoğu; niye bu üzüntü?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu