8. Sınıf Testleri

Kategori: 8. Sınıf Matematik

0%
0

Copy - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

2. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

5. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

6. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

7. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

8. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

9. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

12. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

13. Hangisinde fiilimsi yoktur?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

14. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

15. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

16. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

18. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

21. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

22. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

23. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

24. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

25. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

26. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

27. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

30. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

31. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

32. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

33. Hangisinde isim-fiil vardır?

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

35. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

36. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

37. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

38. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

39. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

40. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

41. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

42. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

43. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

45. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

46. Hangisinde bağ-fiil vardır?

47. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

48. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

49. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

50. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 0%

0%

0%
325

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

2. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

3. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

4. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

5. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

6. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

7. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

9. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

11. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

12. Hangisinde fiilimsi yoktur?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

15. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

16. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

17. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

18. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

19. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

20. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

21. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

23. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

24. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

27. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

28. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

29. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

31. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

32. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

33. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

34. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

35. Hangisinde isim-fiil vardır?

36. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

37. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

38. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

40. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

41. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

42. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

44. Hangisinde bağ-fiil vardır?

45. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

46. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

47. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

49. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

50. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 26%

0%

Başa dön tuşu