8. Sınıf Testleri

Kategori: 8. Sınıf Matematik

0%
0

Copy - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

3. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

4. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

5. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

6. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

7. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

8. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

9. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

10. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

11. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

15. Hangisinde bağ-fiil vardır?

16. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

17. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

18. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

19. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

20. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

21. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

23. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

24. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

25. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

27. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

28. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

29. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

30. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

31. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

32. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

33. Hangisinde isim-fiil vardır?

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

35. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

39. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

42. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

43. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

44. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

45. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

46. Hangisinde fiilimsi yoktur?

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

48. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

49. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

Skorunuz

Ortalama skor 0%

0%

0%
487

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

blank

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

2. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

3. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

4. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

5. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

7. Hangisinde fiilimsi yoktur?

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

9. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

10. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

11. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

13. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

14. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

15. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

16. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

17. Hangisinde isim-fiil vardır?

18. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

19. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

20. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

22. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

23. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

24. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

27. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

28. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

30. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

31. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

33. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

34. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

35. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

36. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

39. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

40. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

41. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

42. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

44. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

45. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

47. Hangisinde bağ-fiil vardır?

48. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

50. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

Skorunuz

Ortalama skor 24%

0%

Başa dön tuşu