8. Sınıf Testleri

Kategori: 8. Sınıf Matematik

0%
542

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

3. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

4. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

5. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

7. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

8. Hangisinde fiilimsi yoktur?

9. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

10. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

11. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

12. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

13. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

14. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

15. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

16. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

17. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

19. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

20. Hangisinde isim-fiil vardır?

21. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

23. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

24. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

25. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

26. Hangisinde bağ-fiil vardır?

27. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

28. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

30. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

31. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

33. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

35. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

36. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

38. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

39. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

40. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

41. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

42. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

43. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

45. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

46. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

48. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

49. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

50. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 23%

0%

0%
0

Copy - 8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Testi #1

Sınava Hazır mısın?

Sınava başlayabilmek için adını ve E-posta adresini girmelisin.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil, zaman anlamı vermektedir?

2. “Babam koşa koşa eve gelip yukarı çıkar çıkmaz hırsızları yakaladı.”

Yukarıdaki cümlede kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

3. “Dünyanın en tanınmış orkestralarından olan bu grup, unutulmuş veya az tanınan bestecilerin yapıtlarını seslendiriyor.” cümlesinde kaç tane sıfat-fiil vardır?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem yoktur?

5. Aşağıdakilerden hangisi sıfat fiildir?

6. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-mez” ekidir. Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek, sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfatfiil vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

10. Hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?

11. Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi.

Yukarıdaki atasözünde geçen fiilimsinin türce özdeşi bir fiilimsi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

13. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

Bilseydin; baharımdı seni bana getiren
Bir vedaya ağlayan içli melekler gibi
Anlasaydın; ülkemden hazineler götüren
Her bakışı öteden birini bekler gibi

14. Yukarıdaki şiirin kaçıncı mısrasında farklı bir fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

15. “Merdivenlerden çıkarken sofadan ninesinin sesini işiterek, küçük bir çocuk gibi korktu.” cümlesindeki bağ fiiller (zarf fiiller) aşağıdakilerden hangisidir?

16. Aşağıdakilerden hangisinde isim-fiil ekiyle türetilmiş bir kalıplaşmış isim kullanılmıştır?

17. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?

18. Hangisinde fiilimsi yoktur?

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi (eylemsi) yoktur?

20. “Gülmek sana yakışıyor.” cümlesindeki fiilimsiye benzer bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

21. Aşağıdakilerden hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?

22. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki “-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

23. I. Akarsu pislik tutmaz.

II. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

III. Görünen köy kılavuz istemez.

IV. İşleyen demir, ışıldar.

Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?

25. Aşağıdakilerden hangisinde “-mış/-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

26. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat fiil vardır?

27. “Sen gideli onu hiç görmedim.” cümlesindeki altı çizili fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi hangisinde kullanılmıştır?

28. Aşağıdakilerden hangisi isim-fiil ekidir?

29. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatfiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ış” eki isim-fiil eki yapma göreviyle kullanılmamıştır?

31. Hangisinde isim-fiil vardır?

32. “Öğrencilerin içeri alınmasıyla heyecanımız bir kat daha arttı.” cümlesindeki fiilimsinin çeşidi nedir?

33. Aşağıdakilerin hangisinde bağ-fiil (ulaç) yoktur?

34. Sıfat-fiilin nitelediği isim cümlede kullanılmadığında
sıfat-fiil isim olur.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde böyle bir kullanım söz konusudur?

35. “Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği bulurum kendimde.” cümlesinde kaç zarf-fiil vardır?

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil kullanılmamıştır?

37. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylemsi, cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

39. Hangisinde bağ-fiil vardır?

40. Aşağıdakilerden hangisi zarf-fiil değildir?

41. Fiilden türeyen, cümlede sıfat olarak kullanılan
fiilimsilere sıfat-fiil denir.
Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi bu tanımı örneklemez?

42. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?

Camlar tutuşurken eski kafesler,
Beyaz duvarlara aksetmiş, durur.
Dağınık sürüyü toplayan sesler,
Kapıya sokulup tokmağa vurur.

43. Dörtlüğün kaçıncı dizesinde fiilimsi yoktur?

44. Aşağıdakilerden hangisi çekimli fiil değildir?

45. Altı çizili kelimelerden hangisi eylemi durum yönünden nitelemiştir?

 

 

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?

47. “Ağlayan arkadaşını teselli etti.”

Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi yukarıdaki filimsiyle aynı görevdedir?

Kıyısına tuz ileten rüzgârı,
Balıkların yüzdüğünü duyarım
Dinlerim yosunların konuştuğunu,
Midyelerin ağladığını.

48. Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

49. Aşağıdaki altı çizili fiilimsilerden hangisi farklıdır?

50. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mastar eki almıştır?

Your score is

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Başa dön tuşu